Pískování kovů
předúprava tryskáním kovu
Povrchová úprava pískováním

Další


Pískování kovů - úprava povrchu kovu tryskáním

traskání pískování kovu

Tryskání kovů - předúprava povrchu pískování

Ideální předúprava povrchu před práškovým lakováním nebo jakýmkoliv nátěrem.
Tryskání kovu pískování patří k nejdůležitějším fázím povrchové úpravy, nejčastěji jako úprava povrchu před aplikací nátěrových hmot, která přímo ovlivňuje kvalitu a životnost nátěru.
Tryskání kovů a kovových dílů je jedním z technologických postupů používaných k opracování povrchu kovů a dalších tvrdých materiálů.
Tryskání neboli pískování kovů je účinnou metodou čištění a přípravy povrchu kovových výrobků pro finální povrchovou úpravu lakováním nebo metalizací.
Takto upravený kovový povrch dílu či výrobku je připraven na další povrchovou úpravu, například metalizaci zinkem, další nátěr, lakování apod.

Princip tryskání kovů - pískování

Tryskání kovů, pískování je prováděno jemnými částicemi, kterým je dodána velká rychlost. K tomu bývají využívány dva způsoby. První metoda, tlakovzdušné tryskání, spočívá v unášení jemných abrazivních částic silným proudem stlačeného vzduchu a jejich vrhání na povrch kovu.
Druhá metoda je charakteristická mechanickým metáním abrazivních částic za pomoci rotujících lopatek.

Moderní metody umožňují provádět tryskání kovů v čistém prostředí. Na základě konkrétních požadavků a dalšího použití je materiál otryskán méně, nebo více. Vše podle pevně stanovené stupnice.

Povrchová úprava kovů tryskáním - pískováním

Tryskání kovu patří k nejdůležitějším fázím povrchové úpravy, nejčastěji jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot, protože přímo ovlivňuje kvalitu a životnost výsledného nátěru.
Až 85% všech pozdějších vad je způsobeno nedostatečnou přípravou povrchu.

Pískování - opracování povrchu kovů tryskáním

Přípravou povrchu tryskáním se rozumí dosažení určité drsnosti, tzv. kotvícího profilu, a čistoty povrchu, tedy odstranění rzi, staré barvy a dalších látek.

Kvalita čistoty povrchu je hodnocena stupni v SA 1 – 3. Standardní hodnotou pro otryskání je SA 2,5 – velmi důkladné otryskání. Veškeré nátěrové systémy mají předepsaný kotvící profil, který je hodnocen dle norem ISO.

Výhody tryskání kovů

Z popsaného způsobu tryskání kovů a dalších materiálů vyplývají zejména následující výhody.

- Odstranění nečistot z povrchu kovu pískováním
- Odstranění starých nátěrů z povrchu kovu pískováním
- Odstranění koroze z povrchu kovu pískováním
- Zbavení kovu otřepků pískováním
- Zdrsnění povrchu kovu pískováním

Použití tryskání kovů - pískování

Tryskání kovů, pískování se nejčastěji používá ve strojírenství. Kov je tak po předchozím zpracování opravdu důkladně očištěn. Metoda tryskání, pískování je využíváno rovněž ve stavebnictví (opracování zdiva, betonu apod.).
S tryskáním či pískováním se okrajově můžete setkat také ve výtvarné sféře, neboť otryskávání dokáže vytvořit zajímavou povrchovou strukturu.

Abraziva používána při tryskání kovů - pískování

Při tryskání kovů, pískování se používají různé typy abraziva. Při tryskání kovů je to velmi často směs drti litiny a oceli, křemičitý písek nebo struska. Je tak zaručeno dosažení velmi čistého a jemného povrchu i v případě tvrdých materiálů.

Pískování kovů na Moravě

Firma Kovo - Lako, s.r.o. v oblasti pískování kovů, působí v regionu střední Moravy Prostějov, Olomouc, Kroměříž, Kojetín, Vyškov, Přerov.